Anne Fem en haar team hebben ons prima bijgestaan bij de verkoop van ons huis. Er is rekening gehouden met onze wensen en de afspraken voor de bezichtigingen waren geclusterd gepland. De inschatting over de vraagprijs geven aan dat Anne Fem goed weet hoe potentiële huizenkopers in Amersfoort handelen.

Funda gebruiker, verkoper Anna Boelensgaarde Amersfoort, 2020